Geboren: 27 januart 1887
Overleden: 2 november 1963

1924-1955 college van directeuren VU, 1956 erelid college van directeuren.