Geboren:
Overleden: 1 maart 1981

1947 conservator bij W&N, 1948 lector theoretische natuurkunde (W&N), 1951 hoogleraar, 1965-1972 directeur Natuurkundig Laboratorium VU, 1972-1974 lid college van bestuur, 1976 emeritus