Geboren: 1911
Overleden: 10 januari 1989

1947-1978 penningmeester Vereniging Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag