Zicht op Hospitium / Achterhuis, Keizersgracht 162, vanuit tuin. 1950 (Fotocollectie HDC)In de begintijd was de bovenverdieping van het pand Keizersgracht 162 in gebruik als hospitium – onder studenten aangeduid als ‘‘t Spie’. Een deel van de studenten van de VU woonde daar intern. In 1887 werd in de tuin achter het pand Keizersgracht 162 een nieuw hospitium in gebruik genomen. Er was een centrale huis- en conversatiekamer, en de maaltijden werden gezamenlijk gebruikt in een andere ruimte. Vóór het ontbijt vond een korte godsdienstoefening plaats. Een ‘regent’, de hoogleraar dr. A.H. de Hartog, onderhield het contact met de studenten en een directrice had de huishoudelijke leiding en trad op als ‘gastvrouw’. De eerste directrice was een zuster van Abraham Kuyper. Het idee achter het hospitium was om de studenten uit de provincie in het grote Amsterdam op te vangen in een beschermd milieu. Het hospitium op de Keizersgracht werd in 1956 gesloten. Toen werden onder andere de kantoren van de studentenvoorzieningen en de Civitasraad er gehuisvest.