Natuur- en Scheikundig Laboratorium, De Lairessestraat 174, 1945 (Fotocollectie HDC)In de jaren 1930-1933 werd aan de De Lairessestraat 174 het Natuur- en Scheikundig Laboratorium gebouwd. Het ontwerp was van de architect B.T. Boeyinga, en de in 1930 opgerichte faculteit der wis- en natuurkunde werd er gehuisvest. In de eerste jaren van deze faculteit waren de colleges wiskunde op de Keizersgracht 162 gegeven, vond scheikunde onderdak bij het Gereformeerd Gymnasium op Keizersgracht 418-424 en natuurkunde aanvankelijk in het physiologisch laboratorium op Valeriusplein 11, daarna in een leegstaand winkelpand in Galerij 30 (achter het terrein van het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein). De officiële opening van de laboratoria aan de De Lairessestraat vond plaats op 17 maart 1933.

Het gebouw is ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school. Langs de wanden van het trappenhuis werden door de kunstschilder H. Bayens decoratieve versieringen aangebracht volgens thema’s aangedragen door de hoogleraren G.J. Sizoo en J. Coops. Gedurende de Tweede Wereldoorlog gaf Coops in dit gebouw leiding aan illegale activiteiten, terwijl een andere vleugel door de Duitsers was gevorderd.

In 1948 werd besloten nog twee verdiepingen op dit gebouw te bouwen, nadat in 1942 al een sterrenkoepel was geplaatst. Ook deze verbouwingen werden door Boeyinga geleid. In 1952 werd deze uitbreiding in gebruik genomen. In 1965 verhuisden de natuurkundigen en de wiskundigen (de laatsten waren in 1962 al verhuisd naar De Lairessestraat 142), naar het wis- en natuurkundegebouw op de nieuwe campus aan de De Boelelaan. Scheikunde maakte het langst gebruik van dit gebouw, maar ook de scheikundigen verhuisden tussen 1974 en 1978 naar Buitenveldert.

Na een leegstand van meer dan tien jaar werd het gebouw in 1991 aan een projectontwikkelaar verkocht, die het aanvankelijk wilde slopen. Na protesten uit de buurt en van het Cuypers Genootschap werden de plannen herzien, en werd het in 1994 op de monumentenlijst geplaatst. In 1998 werd het in een kantoren- en appartementencomplex veranderd. Boven de oorspronkelijke ingang (op nr. 176), die toegang geeft tot een aantal appartementen is de aanduiding ‘Vrije Universiteit’ bewaard gebleven.

In deel 2 van de film 'Amsterdam: Zetel van de Vrije Universiteit' (1935) is het laboratorium uitgebreid te zien.