Abraham Kuyper op de kansel van de Nieuwe Kerk, 20 oktober 1880 (Tekening J.H. Isings, uit 1942-44)Op 20 oktober 1880 werd de Vrije Universiteit geopend met een plechtige bijeenkomst in de Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam. Hoogtepunt was de redevoering van de eerste rector, Abraham Kuyper, onder de titel ‘Souvereiniteit in eigen kring’, waarin hij de stichting van de universiteit verdedigde vanuit zijn samenlevingsvisie. De avond ervoor was, ook in de Nieuwe Kerk, een ‘wijdingsrede’ gesproken door professor Hoedemaker.

Een eeuw later, op 20 oktober 1980, was de Nieuwe Kerk opnieuw het decor van VU-feestelijkheden. Nu was de aanleiding het honderdjarig bestaan. Rector magnificus H. Verheul sprak de lustrumrede ‘een eigen universiteit....’ uit in aanwezigheid van onder anderen koningin Beatrix.