Vossiusstraat 56. Paedologisch Instituut. 1931-1935 (Fotocollectie HDC)Aan de Vossiusstraat 56 was sinds 1933 het Paedologisch Instituut (P.I.) gevestigd. Dit instituut was in 1931 gestart door de hoogleraar pedagogiek Jan Waterink, en werd aanvankelijk gehuisvest in de Valeriuskliniek. Het P.I. groeide, met Waterink als hoogleraar-directeur, uit tot een instituut met een internaat, een school, een collegezaal en een laboratorium. Het internaat was bedoeld als opvangplaats voor kinderen met opvoedings-, leer- en gedragsmoeilijkheden, waar zij voor kortere of lange tijd werden verzorgd en geobserveerd. Tussen de VU en het P.I. bestond een contract waarin de onderlinge verhouding werd geregeld.

In 1933 werd het Paedologisch Instituut gevestigd aan de Vossiusstraat: in het doodlopende stukje van de straat bij het Vondelpark, waar nu de brug van de Van Baerlestraat naar de Constantijn Huygensstraat ligt. Daar stond op nr. 56 het uit 1880 daterende gebouw van het blindeninstituut dat eind 1931 voor 168.000 gulden werd gekocht. Het gebouw werd geopend in aanwezigheid van prinses Juliana. Het pand onderging na de oorlog een ingrijpende verbouwing, die in 1961 klaar was.