Het gebouw op de hoek van De Boelelaan en de Van der Boechorststraat (nr.1) stond lange tijd bekend als Transitorium I, omdat er ook bouwplannen waren voor Transitorium II en III (aan de Boelelaan op de plek naast het huidige Transitorium). De naam is symbolisch: doorgangshuis. Oorspronkelijk was het bedoeld als gebouw voor de gamma-wetenschappen. Maar toen in 1976 de eerste paal werd geslagen werden stevige onderhandelingen gevoerd tussen het college van bestuur en de directie van het AZVU. Resultaat hiervan was dat 70% in gebruik zou worden genomen door AZVU en 30% door de VU. In 1977 kwam de ruwbouw van het Transitorium klaar, maar er werd nog enige jaren touwgetrokken over (de financiering van) de inrichting van het gebouw. Langzamerhand trokken er diensten en afdelingen van het ziekenhuis in. In 1981 arriveerden ook enige gemeenschappelijke diensten: de bedrijfsgeneeskundige dienst (BGD) en het Audio Visueel Centrum (AVC).

Vanaf 1988 vertrok het ziekenhuis uit het gebouw en verhuisden de verschillende afdelingen psychologie en pedagogiek naar het Transitorium. Eerst vanuit de stadspanden, in 1996 vanuit het W&N-gebouw, en in 2000 vanuit Provisorium I, nadat in datzelfde jaar een dakopbouw op het Transitorium was geplaatst. Tegenwoordig is aan de Van der Boechorststraat 1 de faculteit psychologie en pedagogiek gevestigd.