Uilenstede 1970 (MFFI/AZVU, Amsterdam / Fotocollectie HDC)In 1961 verwierf de VU de grond achter de Kalfjeslaan, net over de grens tussen Amsterdam en Amstelveen. Architect Leo de Jong kreeg opdracht een studentencentrum te ontwerpen. Naar Amerikaans voorbeeld werd gekozen voor een campusvorm, waarbij naast huisvesting zoveel mogelijk faciliteiten op een terrein werden samengebracht. Op 26 mei 1964 werd de eerste paal geslagen. ‘Uilenstede’ werd in 1966 geopend door minister I.A. Diepenhorst. Het complex zou uitgroeien tot het grootste studentencentrum in Nederland. In 1976 woonden er 1500 VU-studenten en 1000 UvA-studenten, alsmede 300 leerling-verpleegkundigen van het VU-ziekenhuis. Er kwam een sportcentrum en het zogenaamde Combinatiegebouw: een ontmoetingscentrum met het café Uilenstede, het cultureel centrum van de VU (ACC) en een restaurant. In 1982 werd een ‘hospitium’ voor buitenlandse docenten en studenten geopend. Begin jaren negentig werd Uilenstede grondig verbouwd. Bestaande gebouwen werden gerenoveerd, woningen werden toegevoegd en de woonomgeving werd opgeknapt. In 1998 werd de Muziekzaal Griffioen geopend. Het sportcentrum is in 2004 grondig verbouwd. Vanaf ca. 2014 wordt het terrein heringericht.

Film over Uilenstede: http://www.npogeschiedenis.nl/speler.WO_VPRO_037819.html