Na eerdere wijziging van het 'grondslagartikel' in de statuten van de VU-Vereniging in de jaren zeventig, werd in 2016 een nieuwe formulering gekozen die aansloot bij de huidige rol van de Vereniging en identiteit van de universiteit. De nieuwe formulering luidt: "Voortbouwend op haar christelijke oorsprong wil de Vereniging bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen.
Zij stimuleert de Stichting VU en de Stichting VUmc om zich hierdoor bij de inrichting van onderwijs, onderzoek en zorg te laten inspireren."

Deel deze pagina