Met de benoeming van J. Wiggers, in 1957 tot lector, en in 1960 tot hoogleraar, werd een begin gemaakt met de aardwetenschappen aan de VU. In 1960 werd ook J.R. van de Fliert benoemd tot hoogleraar en in september 1960 startte de opleiding geologie, binnen de Wis- en Natuurkundige Faculteit. In 1987 werd geologie zelfstandig, waarna ze in 2002 weer zou worden samengevoegd met biologie tot Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Net als de biologen kregen ook de geologen in de jaren zestig en zeventig te maken met de discussie over schepping en evolutie in de gereformeerde achterban van de VU. Net als J. Lever getroostte ook Van de Fliert zich veel moeite om te betogen dat scheppingsgeloof niet onverenigbaar is met de evolutietheorie en geologische theorieën over het ontstaan van de aarde. In de jaren tachtig, in het kader van de zogenaamde ‘Taakverdeling en Concentratie’, waarbij de overheid streefde naar vermindering van het aantal opleidingen in Nederland, zou de VU, na moeizaam overleg, uiteindelijk de UvA-geologen overnemen. Sociale geografie zou van de VU naar de UvA verhuizen.

Deel deze pagina


J.R. van de Fliert en J.E. van Hinte, 1980 Anne Fortuin