In 1967 werd H.M. Kuitert benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Godgeleerdheid, met als leeropdracht ethiek en inleiding dogmatiek. Hij zou uitgroeien tot de meest spraakmakende theoloog van de VU. Kuitert had gestudeerd aan de VU en was in 1950 predikant geworden. Sinds 1965 was hij wetenschappelijk ambtenaar aan de VU, waar hij in 1962 cum laude promoveerde bij G.C. Berkouwer, hoogleraar dogmatiek. Als hoogleraar zou Kuitert een belangrijke rol spelen in de revolutionaire veranderingen die zich in de navolgende decennia voltrokken binnen de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU en in de Gereformeerde Kerken. Kuitert ontwikkelde zich van een orthodox predikant tot een vrijzinnig publiekstheoloog. Na zijn emeritaat, in 1989, publiceerde hij nog vele boeken, waaronder Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, dat in 1992 verscheen. Hij stelde dat geloofsvoorstellingen geen ‘waarheden’ zijn, maar producten van menselijke verbeelding, samengevat in zijn bekende oneliner: ‘Alle spreken over boven komt van beneden’. Kuitert was invloedrijk in zijn eigen generatie en die van zijn studenten. Voor buitenstaanders was hij het symbool voor de veranderingen die zich in deze periode voltrokken binnen de VU.

Deel deze pagina


H.M. Kuitert, z.d. Fotocollectie HDC