In mei 1945 werd de bevrijding gevierd. In de loop van juni vonden alweer de eerste kandidaats- en doctoraal examens plaats. Op 25 juni werd met een openingscollege door de rector magnificus J. Oranje de VU officieel heropend op een bijeenkomst in het Minerva-paviljoen. De slachtoffers werden in officiële bijeenkomsten herdacht. In 1951 werd besloten tot het vervaardigen van een gedenkplaat voor de gevallenen. Deze gedenkplaat werd aangebracht in het gebouw van de VU aan de Keizersgracht en op 3 mei 1952 onthuld door de rector, D.H.Th. Vollenhoven. Met de verhuizing naar het huidige hoofdgebouw van de universiteit in Buitenveldert in de jaren zestig is de gedenkplaat aangebracht op een centrale plaats in het nieuwe gebouw, tegenover de ingang van de aula. Na de oorlog verscheen het boek De Vrije Univeristeit in oorlogstijd met daarin redevoeringen die tijdens en na de oorlog waren gehouden. Dit is sinds mei 2020 ook digitaal beschikbaar. In september verscheen over het herdenken en het herdenkingmonument aan de VU de bundel Een oorlogsplaquette ontrafeld.

Deel deze pagina


Gedenkplaquette oorlogsslachtoffers Fotocollectie HDC