In 1971 werd de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, opgericht. Doel was ‘langs wetenschappelijke weg kennis ontwikkelen die vruchtbaar is voor het handelingsveld van de lichamelijke opvoeding’. Het onderzoek richtte zich enerzijds op de opvoedkunde; anderzijds op de anatomie, biomechanica en inspanningsfysiologie. Later verschoof de aandacht naar onderzoek van het centrale zenuwstelsel dat een belangrijke rol speelt in de bewegingssturing en het leren van motorische vaardigheden. In 1987 werd de interfaculteit omgevormd tot de Faculteit Bewegingswetenschappen. Een spraakmakende vondst van VU-bewegingswetenschappers was de klapschaats, die voor een revolutie in de schaatssport zou zorgen. Onderzoeker G.J. van Ingen Schenau, sinds 1973, aan de faculteit verbonden (sinds 1992 hoogleraar), ontwikkelde deze klapschaats met zijn medewerkers. De klapschaats is een scharnierende schaats die het mogelijk maakt de beenspieren volledig te strekken zonder dat de punt van de schaats zich in het ijs boort en de vaart remt.

Deel deze pagina