In de ‘werkgroep doelstelling’ van de universiteitsraad ontstond het idee een Bezinningscentrum op te richten dat de universiteitsbrede overdenking van het bijzondere karakter van de VU moest stimuleren. Dit Bezinningscentrum ging in 1980 van start. Hoewel het altijd enigszins ‘in de marge’ zou opereren, zou in de loop van de jaren 1980 en 1990, met als nieuwe naam Blaise Pascal Instituut, uitgroeien tot een plek waar studie werd gemaakt van de relatie tussen geloof, wetenschap en samenleving. In 2008 besloot het CvB het Instituut echter te sluiten.

Deel deze pagina