In 1964 werd de Centrale Interfaculteit opgericht, waarin de filosofen werden ondergebracht. Sinds de stichting wordt er al gefilosofeerd aan de VU - met name binnen de Faculteit der Letteren & Wijsbegeerte - , en met name door het werk van de twee filosofen Vollenhoven en Dooyeweerd in de jaren dertig had zich een originele school van denken ontwikkeld, die bekend stond als ‘Calvinistische wijsbegeerte’. Doordat alle studenten aan de VU colleges wijsbegeerte moesten volgen, had deze filosofie een centrale plaats. Vanaf 1964 kreeg de filosofie, ook organisatorisch deze centrale plaats toen de filosofen werden ondergebracht in een ‘Centrale interfaculteit’. Dit werd voorgeschreven in de nieuwe Wet op het Hoger onderwijs uit 1960, maar het paste ook goed bij het VU-ideaal waarin alle studenten geacht werden kennis te maken met de grond- en randvragen van hun vak. In 1987 werd de Centrale Interfaculteit  omgedoopt tot Faculteit Wijsbegeerte en verdween iets van deze centrale rol. In 2015 fuseerden de filosofen met Letteren tot Faculteit der Geesteswetenschappen, waarmee in feite de oorspronkelijk Faculteit der Letteren & Wijsbegeerte weer in ere was hersteld.

Deel deze pagina