Midden jaren zeventig vond een verhitte discussie plaats over de kwestie of het lidmaatschap van de Communistische Partij Nederland (CPN) wel te verenigen was met het bekleden van functies in faculteitsraden en de universiteitsraad binnen de VU. De CPN was in deze periode invloedrijk onder de studenten van Nederlandse universiteiten. Hoewel onder VU-studenten die invloed waarschijnlijk iets minder direct was, volgde de CPN de ontwikkelingen binnen de VU nauwlettend. Met name veel SRVU-leden waren CPN-lid. Op 19 maart 1976 schreef de rector I.A. Diepenhorst in het VU-blad Ad Valvas een kritisch artikel over de actie van enkele studenten – waaronder studenten die in de universiteitsraad zaten - die tijdens de introductieperiode hadden opgeroepen om een abonnement op het communistische dagblad De Waarheid te nemen. Dit artikel zette de verhoudingen op scherp. Groepen binnen de universiteit kwamen tegenover elkaar te staan, de media berichtten hier uitvoerig over, verhitte debatten in de universiteitsraad, en scherpe polarisatie was het gevolg.
Lees hierover ook: Ab Flipse, '"VU tussen twee VU-ren." De identiteit van de Vrije Universiteit in de jaren zeventig', in: Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren 2014), 83-102.

Deel deze pagina


I.A. Diepenhorst in een zaal met protesterende studenten, 25 maart 1977