Creatie en evolutie is de titel van een spraakmakend boek van VU-bioloog Jan Lever, dat verscheen in 1956. De in Utrecht gepromoveerde dierkundige Lever was in 1950 benoemd als lector aan de VU, toen er een begin werd gemaakt met de richting biologie binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De uitbreiding van de faculteit was onder meer nodig met het oog op het onderwijs voor de geneeskundestudenten. In 1952 werd Lever hoogleraar. Lever was van mening dat geloof in God als schepper en de wetenschappelijke evolutietheorie elkaar niet uitsloten, een opvatting die destijds onder de gereformeerde achterban van de VU nog niet gebruikelijk was. Met zijn publicaties en voordrachten in het land, zou hij in het middelpunt van de belangstelling komen te staan in de soms verhitte debatten over geloof en wetenschap in de jaren vijftig en zestig.

Deel deze pagina