In maart 1961 organiseerden VU-studenten het vijfdaagse congres ‘De verre naaste’ , waarin werd nagedacht over de positie en mogelijkheden van ontwikkelingslanden. Dit congres was een belangrijk moment in de geschiedenis van de betrokkenheid van de VU met de problemen van de derde wereld, die in de decennia die volgden heel belangrijk zou worden. In het kader hiervan werd in 1966 aan de VU als eerste Nederlandse universiteit een Bureau Buitenland opgezet. Daar werd onder meer voorlichting gegeven over behoeften, met name op wetenschappelijk vlak, van ontwikkelingslanden. Daarnaast gaf het bureau advies over het verstrekken van studiebeurzen aan studenten uit de Derde Wereld. Dit beleid kreeg een vervolg met de oprichting van het Centrum voor Dienstverlening Ontwikkelingssamenwerking (DOS) in 1984, dat in 1987 fuseerde met het Bureau Buitenland. In 2000 werd de naam omgedoopt in Centrum Internationale Samenwerking (CIS).

Deel deze pagina


VU-docenten en studenten in Zaïre, ca. 1965-1971 Fotocollectie HDC