In lijn met de nieuwe Wet Universitaire Bestuurshervorming (1970) van minister G. Veringa, kreeg ook de VU een democratische bestuursstructuur: een gekozen universiteitsraad (ingesteld op 19 april februari) en College van bestuur (31 augustus 1972). De oude bestuursstructuur, met een senaat (bestaande uit de hoogleraren), een college van directeuren en een college van curatoren, verdween. De Vereniging kwam op grotere afstand van de universiteit te staan. Na de eerste bezetting van het Provisorium in 1969, werden VU-gebouwen nog regelmatig bezet als studenten daartoe een aanleiding zagen. Met name in de sociale faculteit was het nog jarenlang onrustig. De Studenten Raad Vrije Universiteit (SRVU), die in 1947 was opgericht om belangen van studenten te behartigen, zou zich in de jaren zeventig ontwikkelen tot radicaal-links bolwerk. Als PKV (Progressieve Kiesvereniging) zette De SRVU discussies in de universiteitsraad op scherp. Als tegenhanger voor de radicaal-linkse SRVU werd begin 1972 de studentfractie Vrije Universiteit Studenten Organisatie (VUSO) opgericht. De maatschappelijk polarisatie van de jaren zeventig werd zo ook binnen de Vrije Universiteit weerspiegeld.

Deel deze pagina


1976