Op 1 september 1953 verscheen het eerste nummer van Ad Valvas: een gevouwen A-4-tje, samengesteld door de VU-administrateur met zakelijke mededelingen. Ad Valvas groeide uit tot de universiteitskrant, en verscheen in 1965 voor het eerst op A-4 wit glans. Het blad transformeerde in 1972 tot een ‘krant’ op tabloidformaat, dat geheel in overeenstemming met de tijdgeest ‘een demokratisch onafhankelijk geredigeerd blad’ wilde zijn. Eindredacteur werd de beroepsjournalist Pieter Bückmann. In 1973 stond hij alweer op straat na een conflict over een artikel over een bezetting van het VU-hoofdgebouw door studenten. Een raadscommissie uit de universiteitsraad kwam in februari 1973 met een voorstel voor een betere organisatorische opzet en beleid. Ad Valvas zou ‘informatieverstrekkend en opinie registrerend’ moeten zijn, ‘doorgaans zonder weergave van de eigen opvattingen van de redactie’. De hoofdredacteur Jan van der Veen hield het langer uit dan zijn voorganger: zo’n zestien jaar. Ad Valvas ontwikkelde zich gestaag na nog vele, soms verhitte discussies over de redactionele onafhankelijkheid. In de jaren tachtig werd het rustiger en zakelijker aan de Nederlandse universiteiten, wat zich weerspiegelde in de berichtgeving in Ad Valvas. Sinds 2012 transformeerde Ad Valvas met als hoofdredacteur Marieke Schilp, tot een onafhankelijk ‘platform’ – website en tweewekelijks magazine -, voor medewerkers en studenten.

Deel deze pagina


Eerste nummer Ad Valvas