W.H. de Savornin Lohman was de eerste student die promoveerde aan de VU, en wel in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij was de zoon van de hoogleraar A.F. de Savornin Lohman. Net als andere VU-promovendi (en studenten) moest Lohman zijn promotie nog eens overdoen aan de (gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam. De VU had in de eerste 25 jaar nog geen ‘civiel effect’, dat wil zeggen de verleende graden waren nog niet maatschappelijk erkend. H.H. Kuyper, zoon van Abraham Kuyper zelf, zou op 6 januari 1891 als eerste promoveren in de Faculteit Godgeleerdheid. Bij Letteren vond de eerste promotie, van F.F.C. Fischer, plaats op 19 oktober 1892.

Deel deze pagina


Twee titelbladen van het proefschrift van W.H. Lohman