In 1965 ontving dominee Martin Luther King, een van de prominent leiders van de zwarte burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, het eredoctoraat in de sociale wetenschappen. Het eredoctoraat werd uitgereikt door de hoogleraar sociologie G. Kuiper. Tweeëneenhalf jaar later, op donderdag 4 april 1968, werd King vermoord. De VU toonde zich, bij monde van de rector magnificus W.F. de Gaay Fortman geschokt. Vrijdag 5 april hield Fortman een rede waarin de verbijstering over en verbittering om het gebeurde nog doorklonken. Het idee ontstond om de herinnering aan King levend te houden middels een plaquette. Op 5 april 1982, onthulde rector magnificus H. Verheul een plaquette (naast het huidige Auditorium), die door kunstenares Fenna Westerdiep was gemaakt. Bekijk ook het dossier Martin Luther King eredoctor 1965.

Deel deze pagina


Martin Luther King krijgt de kappa omgehangen door J. Lever. Fotocollectie HDC