Het vijftigjarig bestaan van de VU werd in 1930 gedurende drie dagen groots gevierd. Duizenden belangstellenden kwamen naar Amsterdam om deel te nemen aan de 'toogdagen' van de universiteit. Het lustrum werd geopend met een gebedsdienst in de Keizersgrachtkerk. Verder waren er officiële bijeenkomsten in het Concertgebouw waar een onafzienbare rij sprekers het woord voerde. Ook waren er meer ontspannende onderdelen als een ontvangst en een rondvaart voor reünisten, een feestmaaltijd in het paviljoen van het Vondelpark waar ook prins Hendrik aanzat, een fakkeloptocht van studenten, een officiële receptie in de concertzaal van Artis, en ter afsluiting van de lustrumviering (nogmaals) een feestmaaltijd in Hotel Krasnapolsky, die door 500 gasten werd bijgewoond. De feestvreugde was vooral zo groot omdat kort hiervoor drie hoogleraren voor de exacte vakken waren benoemd, waarmee de vierde faculteit gestart kon worden en de VU haar ‘effectus civilis’ behield. Er verscheen een ‘Gedenkboek’ met de gehouden redevoeringen, en een boek van de hand van J. Rullmann over de geschiedenis van de VU 1880-1930; ook verscheen er een publicatie met bijdragen van hoogleraren over hun vakgebied.

Deel deze pagina


Fakkeloptocht in het Vondelpark, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Fotocollectie HDC