In het jaar 1937 werd in gereformeerde kring veel aandacht gegeven aan de persoon en het werk van Abraham Kuyper, die honderd jaar eerder geboren was. De VU organiseerde op 28 oktober een bijzondere bijeenkomst in de Apollohal in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd de opbrengst van het ‘Vrouwen VU-plan’ bekendgemaakt en overhandigd aan directeuren. Het betrof 325.000 gulden ten behoeve van de wis- en natuurkundige en medische faculteit. Op de bijeenkomst werd onder andere het woord gevoerd door minister-president H. Colijn, de Amsterdamse burgemeester De Vlugt, directeuren en curatoren, de rector-magnificus, en de presidente van het Vrouwen VU-Plan, mw. S. Verdam-Okma.

Deel deze pagina


Apollohal. Aanbieding van de opbrengst van de actie Vrouwen VU plan 1937, door mw S. Verdam-Okma. Fotocollectie HDC