W.F. de Gaay Fortman werd in 1965 de eerste meerjarige rector, nadat dit ambt tot die tijd jaarlijks bij toerbeurt door een andere hoogleraar werd bekleed. De Gaay Fortman was eerder een jaar rector geweest, nu bleef hij het tot 1972. Hij had gestudeerd aan de VU en was sinds 1947 hoogleraar privaat- en arbeidsrecht; daarnaast was hij op tal van maatschappelijke terreinen actief. In 1972 werd hij, tot ongenoegen van zijn eigen partij, de ARP, minister van Binnenlandse zaken in het linkse kabinet-Den Uyl. In de roerige jaren van zijn rectoraat probeerde hij tegenstellingen tussen verschillende groepen binnen de VU te overbruggen, maar hij had ook een duidelijke eigen visie over de richting waarin de VU moest gaan. De luiken moesten open en de VU moest een ruimer oecumenisch karakter krijgen, maar wel met een duidelijke christelijke profiel houden.

Deel deze pagina


W.F. de Gaay Fortman, 1962 Fotocollectie HDC