In januari 1990 voerde de VU een nieuwe huisstijl in om de herkenbaarheid van de VU bij het publiek te vergroten. Centraal stond de blauwe griffioen en een nieuwe schrijfwijze van de naam, beide ontworpen door het Amsterdamse bureau BRS Premsela Vonk. De voorzitter van het CvB Harry Brinkman schreef over het fabeldier de griffioen: ‘De griffioen nodigt uit tot ontcijferen van de identiteit van de universiteit’. Brinkman gaf zelf een ‘proeve’ van een dergelijke ontcijfering: ‘Wetenschap wordt beoefend met de benen op de grond van de ervaring, en met een royale vlucht van verbeelding. De wisselwerking van verbeelding en ervaring is speelser, grilliger, grimmiger ook, minder grijpbaar dan logische regels veronderstellen. In die wisselwerking klopt het hart van de wetenschap, dankzij creativiteit, vasthoudendheid en kritische zin van haar beoefenaars.’ In 1994 werd een blauwe griffioen ook op de gevel van het hoofdgebouw bevestigd. Bekijk ook de film over het nieuwe logo.

Lees over de invoering van de griffioen ook: Ab Flipse 'Van Maagd naar Griffioen: over identiteit en corporate identity'

Deel deze pagina