Als eerste pedel in vaste dienst werd aangesteld P.A. de Planque. De Planque was al als pedel opgetreden tijdens de Dies natalis . Bij de achterban was toen overigens enige deining ontstaan over de pedelstaf, die voor deze gelegenheid speciaal was gemaakt. Deze was getooid met een Minervabeeldje, en de vraag was wat dit ‘heidense’ symbool aan een gereformeerde universiteit deed. Kuyper verdedigde zich door te wijzen op dat de VU hiermee aansloot bij de academische traditie en op het feit dat de wetenschap was gestart bij de Grieken. Op 1 januari 1884 werd de eerste pedel opgevolgd door F.C. Neumann jr. Op 1 april 1924 werd de heer L.W. van Sintemaartensdijk als pedel aangesteld. Deze zou jarenlang pedel zijn, en generaties studenten herinneren zich hoe ze zich als nieuw student bij hem moesten inschrijven in het Album Discipulorum.

Deel deze pagina


Pedellenstaf, 1975 Fotocollectie HDC