In het jaar 1969 vonden allerlei studentenacties plaats aan Nederlandse universiteiten. Op 20 juni was de VU aan de beurt. Studenten eisten inspraak in het universiteitsbestuur: ‘democratisering’. Op 6 mei vond op de Katholieke Hogeschool in Tilburg de eerste bezetting plaats, waarbij de Hogeschool werd omgedoopt tot Karl Marxuniversiteit. De bekendste bezetting was die van het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam, die duurde van 16 mei tot 21 mei. Ook aan de VU begonnen links-radicale studenten, veelal actief in de studentenvakbond SRVU, zich te roeren. Nadat zij in juni 1969 een jaarvergadering van de VU-Vereniging in Assen hadden verstoord, werd, het toenmalige VU-bestuursgebouw, het Provisorium, bezet. De studenten wilden ook aan de VU een democratische bestuursstructuur en eisten medebeslissingsrecht voor alle geledingen in de universiteit. Tijdens de bezetting ging G.J. Sizoo, voorzitter van het college van directeuren, in discussie met de studenten. Zonder succes. Het bevel het gebouw te verlaten werd met luid gejoel ontvangen. Nadat meer studenten zich aansloten bij de bezetters, gaf Sizoo op 20 juni 1969 om vier uur ’s nachts de opdracht aan de politie het gebouw te ontruimen. De studenten werden ondergebracht in de manege aan de Marnixstraat bij het hoofdgebouw van de politie, waar ze de nacht moesten doorbrengen. Er volgden enkele roerige jaren, waarbij studenten herhaaldelijk overgingen tot bezetting van universiteitsgebouwen.

Deel deze pagina


Marius Ernsting. VU-dagen, Assen, 1969 Fotocollectie HDC