De zogenaamde Seinpost-affaire is een pijnlijke episode uit de begintijd van de VU. De jurist A.F. de Savornin Lohman werd toen als hoogleraar min of meer gedwongen te vertrekken. Lohman was een van de stichters van de VU en vanaf het begin curator. In 1884 werd hij hoogleraar in de Rechten en hij was, naast en tegenover Abraham Kuyper, een zelfstandig denker. Een al langer bestaand verschil van inzicht tussen Lohman en Kuyper kwam naar buiten toen in 1894 in de senaat werd gestemd over de betekenis van de statuten van de VU, met name de term ‘gereformeerde beginselen’, waarbij Lohman en zijn zoon zich keerden tegen de (strikte) interpretatie van de rest van de senaat. Op de jaarvergadering van de Vereniging in hotel Seinpost in Scheveningen werd een klacht ingediend tegen het onderwijs van Lohman. De critici stelden voor om een commissie te benoemen om de zaak verder te onderzoeken. Lohman beschouwde deze actie als doorgestoken kaart van kant van Kuyper, die inderdaad een rol speelde op de achtergrond. De commissie moest weliswaar erkennen dat er op geen enkele concreet punt principieel bezwaar was tegen het onderwijs van Lohman, maar toch luidde het oordeel dat Lohmans onderwijs niet in overeenstemming was met de gereformeerde beginselen. In september 1896 vroeg Lohman zijn ontslag aan, wat hem op 7 oktober 1896 eervol werd verleend. Door het vertrek van Lohman zou de VU nog meer dan al het geval was het stempel van Abraham Kuyper krijgen. In 1980, het jaar van het eeuwfeest van de VU, zou de rector magnificus H. Verheul, met nadruk wijzen op het onrecht wat Lohman destijds was aangedaan, en zich inspannen om zijn persoon en werk opnieuw onder de aandacht te brengen binnen de VU.

Deel deze pagina


Hotel Seinpost, Scheveningen, 1895 Fotocollectie HDC