In september 1963 startte de voorbereidingen voor de start van de nieuwe Faculteit Sociale Wetenschappen, die een jaar later officieel van start ging. Deze faculteit herbergde een aantal bestaande studierichtingen op sociologische gebied en op het gebied van de menswetenschappen: sociologie, niet-westerse sociologie en de culturele antropologie, psychologie en opvoedkunde. De faculteit werd opgedeeld in drie subfaculteiten: sociaal-culture wetenschappen, psychologie, en pedagogiek. In 1987 werden Sociale Wetenschappen enerzijds, en Pyschologie en Pedagogiek anderzijds, zelfstandige faculteiten. In 2015 gingen Psychologie & Pedagogiek samen met Bewegingswetenschappen, waarbij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen ontstond.

Deel deze pagina