De eerste lichting VU-studenten richtte in februari 1881 een vereniging op: de ‘Oratorische Vereniging Da Costa’, kort daarna omgezet in de vereniging ‘Soli Deo Gloria’. In de navolgende decennia kwamen echter twee partijen tegenover elkaar te staan. De vraag was of alle VU-studenten lid mochten worden (een ‘generaal’ corps) of slecht zij die persoonlijk hun instemming met de grondslag van de VU betuigden (een ‘speciaal’ corps). Het verschil van mening liep zo hoog op dat er tussen 1896 en 1901 twee verenigingen bestonden. In 1901 werd de eenheid echter hersteld en bestond er één ‘Studentencorps aan de Vrije Universiteit’ onder de zinspreuk ‘Nil Desperandum Deo Duce’, met verschillende ‘oratorische verenigingen’ (disputen).

Deel deze pagina


Senaat Studentencorps N.D.D.D. achter bestuurstafel, 1908 Fotocollectie HDC