Na 1948 werd pand na pand aangekocht en gehuurd om het toenemend aantal studenten, en de uitbreiding met faculteiten en studierichtingen op te vangen. Er werd ook nagedacht over een structurelere oplossing voor de toekomst. Die werd gevonden in Buitenveldert. De aankoop van een flink stuk land halverwege de jaren vijftig leek voldoende te zijn om op termijn de hele universiteit (inclusief een academisch ziekenhuis) te huisvesten. Onder leiding van ir. C.A. Doets, de bouwdirecteur, ging men voortvarend aan de slag. De groei van de universiteit ging echter sneller dan verwacht en het complex bleek uiteindelijk niet toereikend te zijn. Ook moest de VU, voordat de nieuwbouw betrokken kon worden, blijven uitkijken naar tijdelijke gebouwen. Een reeks panden verspreid over de hele stad werden gekocht of gehuurd . In de loop van de jaren vijftig en zestig breidde de VU zich als een olievlek uit in vooral Oud-Zuid. Met de plannen voor de campus aan de De Boelelaan moest haast worden gemaakt, want de combinatie van nieuwbouw, onderhoud, koop en huur, was duur. Eerst verrezen het academisch ziekenhuis, het wis- en natuurkundegebouw en de medische faculteit. Het hoofdgebouw werd officieel geopend in 1973. Een korte-termijn oplossingen was de bouw van het ‘provisorium’. Dit tijdelijke gebouw werd eind 1966 in gebruik genomen en het bleef in gebruik, ook toen het hoofdgebouw was geopend. Dit kwam omdat de nieuwe behuizing, hoe groots opgezet, toch al te klein was. Toen de grond in Buitenveldert in 1955 werd aangekocht, telde de VU iets meer dan 2000 studenten. Toen het hoofdgebouw officieel werd geopend door koningin Juliana in 1973, waren er meer dan 10.000 studenten. Daarna groeide de VU minder hard, maar de verdere groei van het aantal studenten vanaf het jaar 2000 maakt dat op de campus nog steeds creatief met ruimte moet worden omgesprongen.

Over de geschiedenis van de campus: Gert-Jan Burgers, Ab Flipse & Linda van Maaren, Brains, Buildings, Business: de Vrije Universiteit en Zuidas CLUE+ Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam 2019; Ab Flipse, 'De Vrije Universiteit Amsterdam als cité universitaire: Tussen gebouwencomplex en campus', A. Flipse, & A. Streefland (Eds.), De universitaire campus: Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945 (HIversum: Verloren, 2020)

Deel deze pagina


plannen voor VU-campus, ca. 1965 Uit: Bouw, 1973