De Vrije Universiteit kreeg in de eerste driekwart eeuw van haar bestaan geen overheidssubsidie en was volledig afhankelijk van giften. In 1932 werd door enkele vrouwen uit de achterban het ‘VU-plan 1937’ gestart, speciaal bedoeld om geld in te zamelen voor de oprichting van een medische faculteit. De actie zou uitgroeien tot de organisatie ‘Vrouwen VU-hulp’, met als eerte presidente, mw. S. Verdam-Okma. De vrouwen maakten bij hun spaaractie gebruik van het VU-busje met de beeltenis van Abraham Kuyper. De organisatie werd een groot succes en op het hoogtepunt, in de jaren zestig, waren er 115.000 vrouwen bij aangesloten. Het VU-busje werd het symbool van de band tussen de VU en de gereformeerde achterban.

Lees meer in het boek van Jan de Bruijn, Helpende handen. Vu-plan 1937 en Vrouwen vu-Hulp in de jaren 1932-1997 (Zoetermeer: Meinema, 1999).

Deel deze pagina


VU-busje, 1979 Fotocollectie HDC