Op 5 december 1878 werd de VU-Vereniging (destijds voluit: Vereeniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag) opgericht. Deze Vereniging moest de stichting van een ‘Vrije Universiteit’ mogelijk maken. Op 12 februari 1879 kreeg deze Vereniging van koning Willem III goedkeuring van haar statuten. Het initiatief voor de vereniging lag bij een aantal vooraanstaande Amsterdammers van orthodox-protestantse overtuiging, onder wie de gereformeerde voorman Abraham Kuyper en de rijke bierbrouwer Willem Hovy. De Vereniging ging op zoek naar hoogleraren; ook moest er een startkapitaal worden vergaard van tenminste 100.000 gulden, zoals door de wet was voorgeschreven. Hoogleraren werden, met enige moeite, gevonden. Hovy schonk een kwart van het benodigde geld en vele anderen doneerden naar vermogen. De ‘vrije’ universiteit kon van start gaan. De Vereniging had de universiteit in het leven geroepen en zou in het bestuur van de instelling lange tijd een belangrijke rol spelen. Het college van directeuren was het hoogste bestuurscollege, en ging over de aanstellingen en financiën. Hovy zou van 1879 tot 1896 de eerste voorzitter van het college van directeuren zijn.

Deel deze pagina


Herengracht 143, woonhuis Willem Hovy, waar besloten werd tot de oprichting van de Vereniging, en de VU.