Met ingang van 1 september 1998 werd de structuur van het universitair bestuur gewijzigd door de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB). Deze ingrijpende organisatieverandering leidde tot een versteviging van de positie van het College van Bestuur. Bij de VU werd de Universiteitsraad opgeheven. Voor de medezeggenschap van het personeel bleef de Ondernemingsraad bestaan en daarnaast werd in 1998 een Universitaire Studentenraad ingesteld. Een en ander zou op termijn ook gevolgen hebben voor de relatie tussen VU en VU-Vereniging. Het bestuur van de Vereniging werd in 2001 opgevolgd door een Raad van Toezicht, waarvan de leden door het verenigingsbestuur werden benoemd.

Deel deze pagina